กลับสู่หน้าแรก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้บริการ

 1. แพลตฟอร์มนี้ใช้สำหรับบุคคลที่มีอายุบรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น
 2. คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลของคุณตามที่แพลตฟอร์มกำหนด
 3. คุณรับทราบว่า แพลตฟอร์มนี้เป็นเพียงตัวกลางที่อ้างอิงยอดเงินจากข้อมูลที่ส่งเข้ามาโดยแขกหรือตัวคุณเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับตัวเงินหรือความเคลื่อนไหวของบัญชีที่คุณใช้รับเงิน
 4. ไม่อนุญาตให้ใช้งานแพลตฟอร์มในทางอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม ตลอดจนนำแพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้กระทำสิ่งที่ขัดหรือละเมิดต่อข้อกฎหมาย
 5. หากคุณละเมิดข้อตกลงที่กำหนดไว้ข้างต้น เราสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้และสิทธิในการใช้บริการของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการและการชำระเงิน

 1. ค่าบริการที่ระบุ เป็นจำนวนที่รวมภาษีแล้ว
 2. คุณรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการตัดบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขดังนี้
  • เมื่อมีจำนวนแขกที่ใช้งาน 20 คน ระบบจะให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับใช้ชำระค่าบริการ แต่ไม่ต้องกังวล เพราะคุณจะถูกเรียกเก็บเงินต่อเมื่อมีจำนวนแขกที่ใช้งานถึง 101 คนเท่านั้น
  • เมื่อมีจำนวนแขกที่ใช้งานตั้งแต่ 101 คนขึ้นไป ระบบเรียกเก็บเงิน 499 บาทโดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่คุณยังไม่ได้กรอกข้อมูลบัตรเครดิต คุณจะถูกระงับบริการ ซึ่งจะใช้ต่อได้เมื่อคุณกรอกข้อมูลบัตรเครดิตและทำการชำระค่าบริการ
  • เมื่อมีจำนวนแขกที่ใช้งานตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป
   • หากคุณใช้งานแพ็กเกจ 499 บาทอยู่ ระบบจะเรียกเก็บเงินเพิ่ม 200 บาทโดยอัตโนมัติ
   • หากเป็นการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตครั้งแรกเพื่อยกเลิกการระงับบริการ ระบบจะเรียกเก็บเงิน 699 บาททันที
 3. ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. จำนวนแขกที่ใช้งาน หมายถึง จำนวนแขกที่มีการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแพลตฟอร์ม
 5. กรณีที่สถานะการชำระเงินของคุณไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิในการระงับบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. เรารับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเรา ตลอดจนเนื้อหาที่เรารวบรวมมาจากสิ่งที่คุณสร้าง อัพโหลด หรือรับจากผู้อื่น เช่น คำอวยพร รูปภาพและวิดีโอที่อัพโหลดบนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 2. เราอาจมีการนำข้อมูลของผู้ใช้มาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์ม โดยจะอยู่ในรูปแบบของการไม่ระบุตัวตนว่าเป็นข้อมูลของผู้ใด ซึ่งเรายืนยันว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยเด็ดขาด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. หากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับจำนวนเงินของคุณ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากแพลตฟอร์มของเราเป็นเพียงตัวกลางที่อ้างอิงยอดเงินจากข้อมูลที่ส่งเข้ามาโดยแขกหรือตัวคุณเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับตัวเงินหรือความเคลื่อนไหวของบัญชีที่คุณใช้รับเงิน ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกี่ยวกับเงินที่คุณได้รับ โปรดติดต่อธนาคารโดยตรง
 2. คุณรับทราบว่า คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีการฟ้องร้องจากบุคคลที่ 3 ที่อาจจะปฏิเสธการรับเชิญเข้าร่วมงานของคุณ
 3. วันดีเป็นเพียงตัวกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน (ในที่นี้หมายรวมถึง คู่บ่าวสาวและแขกที่มาร่วมงาน) เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม ล้วนเกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ละเมิดข้อกฎหมาย ตลอดจนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททั้งหมด